Kliimanõukogu

Kliimanõukogu koosneb 17 teadlasest ja valdkondlikust eksperdist, kes nõustavad kliimaseaduse ettevalmistamisel valitsust, riigikogu, ministeeriume ja huvirühmi. Nõukogu on sõltumatu oma tegevuses ja seisukohtade kujundamises. Kliimanõukogu jääb aktiivseks ka pärast kliimaseaduse jõustamist, et seirata eesmärkide täitmist ja anda jooksvalt soovitusi valitsusele.

See blogi kajastab kord nädalas erinevate Kliimanõukogu nõukogu liikmete mõtteid, arvamusi ja nägemusi kliimamuutustega kaasnevate väljakutsete, vajaduste ja võimaluste teemadel.

Kliimanõukogu uueks juhiks valiti Kaspar Oja

Kliimaseaduse ettevalmistamisel valitsust, riigikogu, ministeeriume ja huvirühmi nõustav kliimanõukogu valis eilsel koosolekul liikmete ettepanekul nõukogu uueks juhiks Eesti Panga ökonomisti Kaspar Oja, asejuhina jätkab ökoloog ja loodusteadlane, Tartu Ülikooli professor Aveliina Helm.

Majandusteadlane Kaspar Oja on pikalt töötanud ökonomistina Eesti Pangas ning on ka president Alar Karise majandusnõunik. 

Oja sõnul on oluline, et kliimaseadusega saaksid paika reeglid, mis sobivad kohalike oludega ja Eesti võetud kohustustega.

„Ettevõtetel peab olema kindlus, missuguseid investeeringuid saab ja tasub Eestisse edaspidi teha. Niisuguse kindluse andmine loob võimalusi eksportiva sektori konkurentsivõime taastamiseks ja edasiseks majanduskasvuks,“ lausus Oja. „Kliimapoliitika tuleneb keskkonnast, aga tagaplaanile ei tohi seada selle mõju töökohtadele ja igapäevasele elule.“

Kliimaminister Kristen Michal märkis, et hea kliimaseaduse eeldus on, et kõik osapooled on laua taga arutamas ning otsustamisel võetakse arvesse keskkonda, majanduslikku kui sotsiaalset mõju.

„Kliimanõukogu ülesanne on nutikalt kaaluda paika valikuid ja anda tagasisidet nii, et Eestile sünniks väiksemast keskkonnajalajäljest uus konkurentsieelis. Selleks on head võimalused olemas, et olla nende riikide ja rahvaste hulgas, kes puhtama majanduse uute võimalustega liiguvad edasi järgmisse liigasse,“ ütles Michal.  

Suve lõpus kliimanõukogu esimeheks saanud pikaaegne Tartu linnaarhitekt Tõnis Arjus asus novembris tööle suhtekorraldusettevõttes Miltton, mistõttu ta loobus võimaliku huvide konflikti välimiseks kliimanõukogu juhtimisest.

Augusti lõpus loodi teadlastest ja valdkondlikest ekspertidest koosnev kliimanõukogu, kes nõustab kliimaseaduse ettevalmistamisel valitsust, riigikogu, ministeeriume ja huvirühmi. Kliimanõukokku kuuluvad Timo Palo, Aveliina Helm, Kerli Kant-Hvass, Gunnar Okk, Marek Rannala, Tõnis Arjus, Ants-Hannes Viira, Veiko Uri, Sten Tamkivi, Rainer Sternfeld, Erik Puura, Grete Arro, Jaak Vilo, Kai Realo, Väino Kaldoja, Maia-Liisa Anton ja Kaspar Oja.

Foto allikas: Eesti Pank