Kliimanõukogu

Kliimanõukogu koosneb 17 teadlasest ja valdkondlikust eksperdist, kes nõustavad kliimaseaduse ettevalmistamisel valitsust, riigikogu, ministeeriume ja huvirühmi. Nõukogu on sõltumatu oma tegevuses ja seisukohtade kujundamises. Kliimanõukogu jääb aktiivseks ka pärast kliimaseaduse jõustamist, et seirata eesmärkide täitmist ja anda jooksvalt soovitusi valitsusele.

See blogi kajastab kord nädalas erinevate Kliimanõukogu nõukogu liikmete mõtteid, arvamusi ja nägemusi kliimamuutustega kaasnevate väljakutsete, vajaduste ja võimaluste teemadel.

mai 2024

  • Grete Arro: noored peegeldavad end ümbritsevat keskkonda

    Haridus- ja keskkonnapsühholoog Grete Arro aitab Kliimanõukogu liikmena mõtestada seda, mismoodi inimesed mõistavad kliimamuutusi ja milline on nende valmisolek ühiskondlikeks muutusteks. Hiljutine keskkonnateadlikkuse uuring näitab aga, et noorte teadlikkusega on lood täbarad. Mida olukorra parandamiseks ette võtta, selgitab Arro lähemalt. 2023. aasta detsembris  9. ja 12. klassi õpilaste seas läbi viidud uuring näitas, et 69% […]

    Jätka lugemist