Kliimanõukogu

Kliimanõukogu koosneb 17 teadlasest ja valdkondlikust eksperdist, kes nõustavad kliimaseaduse ettevalmistamisel valitsust, riigikogu, ministeeriume ja huvirühmi. Nõukogu on sõltumatu oma tegevuses ja seisukohtade kujundamises. Kliimanõukogu jääb aktiivseks ka pärast kliimaseaduse jõustamist, et seirata eesmärkide täitmist ja anda jooksvalt soovitusi valitsusele.

See blogi kajastab kord nädalas erinevate Kliimanõukogu nõukogu liikmete mõtteid, arvamusi ja nägemusi kliimamuutustega kaasnevate väljakutsete, vajaduste ja võimaluste teemadel.

veebruar 2024

  • Kaspar Oja mudelipõhised järeldused emissioonide ja majanduspoliitika kohta

    Kliimanõukogu aruteludes tuuakse sageli probleemina välja andmete puudust. Poliitikud peavad tegema väga suure mõjuga valikuid ja otsused peavad olema informeeritud ning põhinema analüüsil. Andmeid ja mõjuanalüüse aga napib. Kliimanõukogu esimees, Eesti Panga ökonomist Kaspar Oja koostas mudeli, mis võib olla üheks sisendiks selliste otsuste tegemisel.  Mudel on esialgne, mistõttu jääksin seda kasutades siiski üldiste järelduste […]

    Jätka lugemist


  • Tõnis Arjus: Kliimanõukogu väärtus seisneb debati rikastamises

    Juba kliimaseaduse väljatöötamise alguses oli selge, et lisaks eri huvidega osapoolte argumentidele peab kuulda olema ka sõltumatute ekspertide häält. Selleks loodi Kliimanõukogu, mis koonseb teadlastest ja valdkondlikest tipptegijatest ning mille liige Tõnis Arjus räägib lähemalt, kuidas tema esindataval elukeskkonna ja ruumiplaneerimise valdkonnal protsessis on läinud. Mida me kliimanõukogus teeme? Kliimanõukogule – nagu nimigi viitab – […]

    Jätka lugemist