Kliimanõukogu

Kliimanõukogu koosneb 17 teadlasest ja valdkondlikust eksperdist, kes nõustavad kliimaseaduse ettevalmistamisel valitsust, riigikogu, ministeeriume ja huvirühmi. Nõukogu on sõltumatu oma tegevuses ja seisukohtade kujundamises. Kliimanõukogu jääb aktiivseks ka pärast kliimaseaduse jõustamist, et seirata eesmärkide täitmist ja anda jooksvalt soovitusi valitsusele.

See blogi kajastab kord nädalas erinevate Kliimanõukogu nõukogu liikmete mõtteid, arvamusi ja nägemusi kliimamuutustega kaasnevate väljakutsete, vajaduste ja võimaluste teemadel.

Eesti kliimaseadus puudutab ja hõlmab otseselt väga paljusid valdkondi nagu energeetika, transport, majandus, elurikkus, ringmajandus. Põhifookustest ning suurima mõjuga valdkondadest lähtuvalt on valitud ka kliimanõukogu koosseis. 

Kaspar Oja

Kliimanõukogu esimees, makromajanduse valdkond.

Majandusteadlane Kaspar Oja on pikalt töötanud ökonomistina Eesti Pangas ning ta on ka president Alar Karise majandusnõunik. 

Aveliina Helm

Kliimanõukogu aseesimees, elurikkuse valdkond.

Bioloog ja looduskaitseteadlane, professor Aveliina Helm on kliimaminister Kristen Michali teadusnõunik, kes nõustab ministrit kliimaministeeriumi oluliste poliitikate kujundamisel ja kliimaseaduse ettevalmistamises.

 • Gunnar Okk, energeetika
 • Marek Rannala, transport, liikuvus
 • Ants-Hannes Viira, põllumajandus
 • Veiko Uri, metsandus
 • Erik Puura, oskused, tööturg, haridus-teadus
 • Grete Arro, haridus- ja keskkonnapsühholoogia
 • Jaak Vilo, digi
 • Kai Realo, Tööandjate Keskliit
 • Väino Kaldoja, Kaubandus-Tööstuskoda
 • Tõnis Arjus, elukeskkond
 • Kerli Kant Hvass, ringmajandus
 • Rainer Sternfeld, ettevõtlus, rahandus
 • Sten Tamkivi, ettevõtlus, rahandus
 • Maia-Liisa Anton, keskkonnakaitse
 • Timo Palo, kliimateadus